Close

EEN AANTAL STAPPEN


Indien u overweegt uw bedrijf te verkopen, kom ik graag een keer vrijblijvend bij u langs om een en ander te bespreken. Dit gesprek is zonder kosten en dient om vast te stellen of er behoefte en interesse is om BOOK bij het verkoopproces te betrekken.

Aan de hand van dit gesprek stelt BOOK een passend tijdschema en traject op maat. 

Tijdens het gehele proces krijgen we te maken met een aantal stappen. Per traject kan de inhoud uiteraard verschillen, maar grofweg komen de onderstaande stappen aan bod. 


—————————————

harold meijer bedrijfsopvolging bedrijfsovername ondernemers familiebedrijf overname business
Bedrijfsopvolging bedrijfsovername overname familiebedrijf ondernemers bemiddeling
1. Afstemming van de wensen

Afstemming van de wensen van koper en verkoper betreffende het uiteindelijke doel van de besprekingen, de tijdsplanning en
de vorm van de uiteindelijke overname.

Bedrijfsopvolging bedrijfsovername overname familiebedrijf ondernemers bemiddeling
2. Besprekingen op diverse terreinen

Besprekingen op het gebied van de samenwerking na de overname, de financiën, juridische vorm van de overname en de fiscale structuur. 
BOOK coördineert de beprekingen op al deze terreinen. Uitgangspunt hierbij is altijd om met elkaar tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. Veelal adviseert BOOK om voorafgaand aan inhoudelijke besprekingen een Geheimhoudingsverklaring te ondertekenen welke betrekking heeft op de tussen koper en verkoper uit te wisselen informatie.

Bedrijfsopvolging bedrijfsovername overname familiebedrijf ondernemers bemiddeling
3. Intentieverklaring

Nadat de partijen middels een aantal besprekingen tot elkaar zijn gekomen, levert BOOK een overzicht van de resultaten hiervan.

Op basis van dit overzicht worden de eerste uitgangspunten tussen koper en de verkoper veelal vastgelegd in een intentieverklaring.

Het betreft hier bijvoorbeeld  afspraken over het boekonderzoek, de contouren van het overnamecontract, de koopprijs een voorlopige balans en een prognose van de V&W na overname.

Bedrijfsopvolging bedrijfsovername overname familiebedrijf ondernemers bemiddeling
4. Boekenonderzoek ("due dilligence")

Veelal wenst de koper een onderzoek te doen naar de toestand van de onderneming. Wij kunnen de koper daarbij van dienst zijn. We zijn tevens goed in staat om de verkoper te assisteren bij dit onderdeel van het proces.

5. Definitieve contracten

In de afsluitende fase worden alle documenten besproken, opgesteld en uit onderhandeld. De contracten worden veelal verzorgd door onze vaste, in overnames gespecialiseerde, jurist. Uiteraard kunnen wij ook werken met juristen die door partijen zelf naar voren worden geschoven. 

Bedrijfsopvolging bedrijfsovername overname familiebedrijf ondernemers bemiddeling
6. Ondertekening & Overdracht

Na ondertekening van de definitieve contracten (en de vaak vereiste notariele levering) is de overname een feit en is de inbreng van BOOK voltooid. Wel nemen wij enige tijd nadien nog contact op om te vernemen of de verwachtingen zijn uitgekomen en hoe de zaak loopt.
Vanzelfsprekend blijven wij ook na effectuering beschikbaar voor verdere advisering en afstemming.

Een gesprek aanvragen?

Wilt u weten hoe het traject er voor u uit gaat zien? Vraag vrijblijvend een gesprek aan, dan spreken we de mogelijkheden door. 

Neem hier contact op