Close

We onderscheiden twee soorten trajecten

Het verschil tussen deze twee sterk op elkaar lijkende begrippen is naar onze mening groot. De trajecten zijn dan ook erg verschillend. We lichten ze hieronder toe. 

Bedrijfsovername

Een bedrijfsovername betreft vaak het overnemen van een onderneming tegen een bepaalde vergoeding.
Hierbij komt er veelal een nieuwe ondernemer van buiten het bedrijf, die op zijn eigen manier de bedrijfsactiviteiten voortzet.
Gezien de prille relatie tussen koper en verkoper wordt een overname niet vaak door de vertrekkende ondernemer mee gefinancierd.
Na een relatief korte inwerkperiode gaat de nieuwe ondernemer alleen verder met het bedrijf.

Bedrijfsopvolging

Een bedrijfsopvolging betreft meer het voortzetten van de onderneming door een interne kandidaat of door een familielid van de ondernemer.
In deze setting is er vaak een meer geleidelijke overdracht van taken en bevoegdheden mogelijk met als einddoel een nieuwe ondernemer, die het bedrijf voortzet.
Binnen het MKB is financiering van de overname vaak het probleem.
BOOK heeft een formule ontwikkeld, die bedrijfsopvolging door een bekende financieel eenvoudiger maakt.

We gaan graag in gesprek om de mogelijkheden voor het traject op maat te bespreken.