Close

Algemene voorwaarden 

Beperking van aansprakelijkheid.
BOOK spant zich in om de Transactie tot stand te brengen.
BOOK aanvaardt aansprakelijkheid voor haar werkzaamheden in het kader van de Transactie tot maximaal het bedrag wat BOOK heeft ontvangen in het kader van de Overeenkomst.
Iedere aansprakelijkheid vervalt na het verstrijken van een periode van 3 maanden na de datum waarop BOOK de laatste werkzaamheden in het kader van de Transactie heeft verricht.